ReadyPlanet.com
dot
ข้อมูลหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
dot
Newsletter

dot
user online
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot


สวย D Center อาณาจักรของบรรจุภัณฑ์ ที่หรูหรา งดงาม และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในแบรนด์สินค้าของคุณเอง
ขายส่งขวดน้ำหอม ขวดเครื่องสำอางทุกชนิด


ระบบไพโรไลซิสที่เหนือชั้นของเรา article

 

 

 

เทคโนโลยีการใช้ความร้อนสกัดแยกน้ำมันจากยางรถยนต์เก่าเป็นน้ำมันเตาจะมีกากที่เหลือจากการหลอมคือ คาร์บอนแบล็ค และเศษลวด โดยมี Catalyst เป็นตัวกระตุ้นการลดอุณหภูมิของยาง เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงของส่วนผสมที่อยู่ในเนื้อยาง และยังเป็นการช่วยลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องของการประหยัดพลังงานก็ยังถือเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย การวิจัยพัฒนาและค้นหาแหล่งพลังงานใหม่จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการพัฒนาด้านการนำวัสดุสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นระบบไพโลไรซิสจึงเป็นคำตอบของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

ระบบไพโรไลซิส

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยของการสกัดแยกน้ำมันโดยใช้ความร้อน ภายใต้แรงดันต่ำกว่าชั้นบรรยากาศ โดยผ่านการวิเคราะห์และพิสูจน์จากห้องแล็ป และได้ทำการติดตั้งระบบไพโรไลซิสแยกน้ำมันสำเร็จมาแล้วในประเทศจีน อเมริกา ออสเตรเลีย รัสเซีย บัลกาเรีย สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และมาเลเซีย
 ปัจจุบันนี้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของโลกมีการเจริญเติบโตขึ้นมากอย่างรวดเร็วรวมถึงรถยนต์ต่างๆมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดจำนวนปริมาณยางรถยนต์เก่าที่เสื่อมคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับขึ้นทุกปี  มลภาวะที่เกิดจากการเผาทำลายยางรถยนต์เก่าก็เริ่มเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่  การนำยางเก่ากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของการกลั่นเป็นน้ำมันเตาจึงเป็นการสร้างมูลค่าได้อีกทางหนึ่งในหลายๆประเทศ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวการป้องกันสิ่งแวดล้อมโดยการนำยางรถยนต์เก่ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใน

 เมื่อวัตถุดิบถูกป้อนเข้าไปในเตาไพโรไลซิสภายใต้ความดันต่ำและปราศจากออกซิเจนโดยมีเชื้อเพลิง เช่น ฟืน ถ่านไม้ หรือแก๊ส เป็นตัวให้ความร้อน วัตถุดิบจะถูกหลอมละลายกลายเป็นไอน้ำมัน ซึ่งเกิดจากการแยกโมเลกุลใหญ่ของเนื้อยางและค่อยๆ กลายเป็นโมเลกุลเล็ก และย่อยในที่สุด โดยในที่สุดกลายเป็นไอน้ำมันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของมวลสารหนักและมวลสารเบาตามส่วนผสมของยางรถยนต์ และพลาสติก ซึ่งมวลสารที่เบานั้นจะลอยเข้าสู่คอนเดนเซอร์ ในขณะที่กากที่เหลือบางส่วนซึ่งเป็นมวลสารขนาดใหญ่จะถูกดูดทิ้งโดยอัติโนมัติ 
ไอน้ำมันส่วนที่ควบแน่นได้จะกลายเป็นน้ำมัน และไอน้ำมันส่วนที่ไม่สามารถควบแน่นได้จะกลายเป็นแก๊สซึ่งระบบจะทำการบำบัดแก๊ส และนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อเผาไหม้ต่อไป
 
แก๊ส : แก๊สที่เกิดจากกระบวนการผลิตแยกน้ำมันออกจากยางรถยนต์/พลาสติก เป็นไอน้ำมัน แก๊สจะไหลผ่านคอนเดนเซอร์และระบบบำบัดแก๊สเพื่อกรองและบำบัดนำกลับมาใช้ในกระบวนการเผาไหม้ในเตาเผาเชื้อเพลิงต่อไป โดยที่เมื่อความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 150 องศา จะเกิดปริมาณแก๊สมาก ทั้งมีเทนถึงบูเทนซึ่งไม่สามารถควบแน่นเป็นของเหลวได้ในอุณหภูมิปกติและความดันปกติ โดยแก๊สเหล่านี้จะเกิดเป็นพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีหลังจากเกิดการเผาไหม้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ออกแบบระบบ หัวเผาแก๊สลักษณะพิเศษ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงจากถ่าน และอีกด้านหนึ่งยังช่วยลดมลพิษแทนที่จะปล่อยทิ้งโดยตรง
ในระหว่างกระบวนการไพโรไลซิส ยางจะสร้างก๊าซ low – carbon hydrocarbon โดยเมื่อหลังจากเกิดการควบแน่นก๊าซและน้ำ ก๊าซส่วนใหญ่จะกลายเป็นหยดน้ำมัน และมีก๊าซบางส่วนที่ไม่เกิดการควบแน่น จะกลายเป็น low-carbon hydrocarbon ซึ่งสามารถนำกลับมาให้ใช้ใหม่เป็นพลังงานให้ความร้อนในเตาเชื้อเพลิงได้อีก  วิธีการนี้ทำให้ผู้ผลิตแน่ใจว่าความร้อนที่ได้สามารถที่จะใช้เพียงพอกับเตาเผาไพโรไลซิส โดยสามารถประหยัดพลังงานน้ำมันได้ถึง 15 กิโลกรัม ต่อชั่วโมงเลยทำเดียว  และลดการปล่อยก๊าซเสียทิ้งเปล่า
 
 
ด้านความปลอดภัย
ในขณะที่เตาปฏิกรทำงานอยู่นั้นระบบการทำงานจะทำการแยกไอน้ำมันและคาร์บอนแบล็คออกจากกัน โดยท่อบล็อคจะอากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายประกายไฟจากอากาศที่ไหลผ่านออกมา เป็นการป้องกันให้กับอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมกับเตาปฏิกร และต่อผู้ควบคุมเครื่องจักร
 
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
ควัน :   ควันที่ถูกปล่อยออกมาจากระบบไพโรไลซิสนี้ จะบำบัดตัวมันเองโดย แผ่นฟิลม์กรองน้ำในปล่องควัน  ควันที่ปล่อยออกมานี้จะออกมาในปริมาณที่ปกติแต่มีสภาพที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เนื่องจากได้ผ่านกระบวนการบำบัดควันจาก Duct processor เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
น้ำ :   จากการไหลผ่านของไอน้ำมันควบแน่นในท่อคอนเดนเซอร์น้ำจะเป็นตัวช่วยเข้าไปแลกเปลี่ยนความร้อนให้เกิดการควบแน่นโดยปราศจากสารเคมี น้ำหล่อเย็นจะไม่รวมตัวกับไอน้ำมันและป้องกันโอกาสที่จะเปลี่ยนคุณภาพของน้ำหล่อเย็นทั้งก่อนและหลังแลกเปลี่ยนความร้อน
 
นอกจากยางรถยนต์แล้ว ขยะพลาสติกยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนน้ำมันเตาได้อีกด้วย พลาสติกในปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์  ทั้งนี้เพราะความหลายหลากของคุณสมบัติพลาสติกในการใช้งานจึงทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อมนุษย์ที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง  หากแต่ว่าอายุการใช้งานของพลาสติกเองค่อนข้างสั้น ทำให้มีปริมาณการใช้ค่อนข้างมาก และมนุษย์ทำลายพลาสติกหลังจากนั้น 6-12 เดือน ในขณะที่ 40% ของพลาสติกแปลงสภาพเป็นขยะพลาสติกหลังจากนั้น 1-2 ปี และด้วยเหตุนี้เองจำนวนตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าขึ้นทุกปี ซึ่ง 70% เป็นยางรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ถูกรีไซเคิล ในขณะที่เศษยางและขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ก็เริ่มทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ขยะพลาสติกและยางรถยนต์เป็นสิ่งที่มีคุณภาพต่ำมากหากเมื่อนำมารีไซเคิลใหม่ ไม่สามารถย่อยสลายได้เป็นเวลายาวนาน และยากที่จะกลายเป็นดินเมื่อฝังกลบเพื่อย่อยสลายในดิน นอกจากนี้มันยังทำให้เกิดแก๊สพิษ อย่างเช่น HCL, HCN และอื่นๆ เมื่อเกิดการเผาไหม้  ซึ่งเป็นสาเหตุลำดับที่ 2 ของการก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมทางอากาศ
 
จากการค้นคว้าและวิจัยจากสถาบันในต่างประเทศได้ร่วมกันระดมความคิด เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทั้งทางอากาศ น้ำ และดินจึงได้กำเนิดกระบวนการไพโรไลซิสขึ้น เพือการเปลี่ยนแปลงสภาพยางรถยนต์เก่าและพลาสติกที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ให้กลับมามีคุณค่าโดยกลายเป็นน้ำมันเตา ดีเซลและเบนซินซึ่งยังมีผลในการช่วยประหยัดพลังงานจากการผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในตลาดโลกได้อีกด้วย
จะเห็นได้จากการใช้คุณสมบัติของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆด้วยการลงทุนต่ำ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่สูงมากนักไม่มีการปล่อยกากเสียออกไปสู่ชั้นบรรยากาศให้เกิดมลภาวะ 


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
1

พลังงานทดแทนน้ำมันเตา article
คุณสมบัติพลังงานทดแทนน้ำมันเตา article